Vicente Mercé

Organizing history by tags.

L’obsessiu interès llibertari per la cultura: l’Ateneu Racionalista de Castelló (1931-1938)​

Fotografia de David SeymourExplica l'escriptor llibertari Carlos Taibo que en l'imaginari dels nostres dies l'anarquisme es presenta...