calendari 2023

Organizing history by tags.

El moviment obrer: gener de 1976

Des dels anys seixanta del segle vint al País Valencià com a la resta de l’Estat es va estendre un moviment vaguístic...