pau salvador

Què hem publicat amb aquesta etiqueta?

Les Normes del 32 de Castelló

Una llengua necessita un norma eficaç i funcional acceptada per la seua comunitat de parlants. La llengua catalana moderna fruit d’una història...

València, capital de la República

El govern de Largo Caballero decidí el 6 de novembre de 1936 traslladar-se a València com a conseqüència de l’avanç de les...

Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia

El creixement econòmic, els canvis socials, les carències materials i la continuïtat del règim franquista van provocar un augment de les tensions...

Les primeres escoles en valencià i la renovació pedagògica

L’ambient d’efervescència social i política que es vivia a l’Estat espanyol en la dècada dels setanta tenia també el seu correlat en...

El llit del Túria és nostre i el volem verd

El Jardí del riu Túria és una de les conquestes veïnals més importants de la població valenciana. Les autoritats franquistes volien que...

Federica Montseny a València

Quaranta anys després de la guerra civil, tornà a València Federica Montseny, històrica dirigent anarquista i la primera dona que fou ministra...

«Al carrer que ja és l’hora»

El moviment d’alliberament gai defensa la igualtat de drets per a les persones LGBTIQ (lesbianes, gais, bisexuals, persones transgènere, intersexuals i persones...

L’Equipo Crónica i els moviments artístics valencians durant la Transició

A partir dels anys seixanta del segle vint es va produir una explosió de noves propostes artístiques crítiques que manifestaven el compromís...

País Valencià, per què?

Joan Fuster explica que entre el 15 i el 19 de setembre de 1981, al Diario de Valencia, va publicar quatre articles...